Vystavovatelé – prodejci / Exhibitors and Sellers

Ubytování / Accommodation

Orea Hotel Voroněž H****                            ubytovaní/accommodation link     speciální cena
Orea Hotel Voroněž 2 H***                           ubytovaní/accommodation link     speciální cena
Holyday Inn Brno **** CZ                                      
Holyday Inn Brno **** EN

Program výstavy / Program of the exhibition

Program
Ceník reklamní plochy v katalogu výstavy
Gala večer /Gala Evening                       Objednávka vstupenek
                                                                       Order of Tickets