Státy – účastníci

Pozvané / Invited

Bosna Hercegovina                                 Rakousko
Bulharsko                                                  Rumunsko
Česká republika                                       Rusko
Chorvatsko                                                Slovensko
Itálie                                                             Slovinsko
Maďarsko                                                   Srbsko
Polsko                                                          Ukrajina

Formuláře – přihlášky /Applikations

Propagační leták výstavy
Program výstavy
Gala večer /Gala Evening                         Objednávka vstupenek
                                                                      Order of Tickets