Návštěvníci

Ubytování / Accommodation

Orea Hotel Voroněž H****                              ubytovaní/accommodation link     speciální cena
Orea Hotel Voroněž 2 H***                             ubytovaní/accommodation link     speciální cena
Holyday Inn Brno **** CZ                                    
Holyday Inn Brno **** EN

Program výstavy / Program of the exhibition

Cena vstupenek na výstavu 250 Kč  / Price  of ticket 10 Eur
Děti do 15 let zdarma
 Program   
Dražba holoubat pro charitativní účel
Mapa výstaviště – přístup návštěvníků   
Mapa výstaviště – příjezd autem                                               

Gala večer /Gala Evening                         Objednávka vstupenek
                                                                        Order of Tickets

                                                 

Gala večer /Gala Evening                         Objednávka vstupenek
                                                                        Order of Tickets