Úvod

Úvodní slovo místopředsedy poslanecké sněmovny
Tomáše Hanzela

Vážení chovatelé poštovních holubů a příznivci holubářského sportu,
je mi osobně velikým potěšením, že mohu vzít záštitu nad VII. Středoevropskou výstavou poštovních holubů, která se bude konat v Brně ve dnech 24. 1. – 25. 1. 2020.
Jako člověk, který se celý život (v tuto chvíli pasivně) zajímá o chov poštovních holubů, jsem rád, že mohu být svým malým dílem nápomocen při organizaci této výstavy. Jsem přesvědčen, že důstojná prezentace našeho sportu je víc než potřebná a jistě může přispět k pozitivnímu vnímání i laické veřejnosti. Vždyť tato výstava představí ty nejlepší, nejrychlejší, nejvytrvalejší a nejkrásnější poštovní holuby střední Evropy! Věřím, že výstavu v Brně v České republice navštíví co nejvíce našich i zahraničních návštěvníků a to nejen chovatelů, ale i široké veřejnosti.
Holubářský sport má u nás dlouhou a úspěšnou tradici, na kterou můžeme být hrdí.
Těším se na setkání v Brně.

Váš Tomáš Hanzel
místopředseda poslanecké sněmovny PČR

Organizační tým / Organization team
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Federation Colombophile Internationale
BVV Veletrhy Brno 
Veletrhy Brno, a. s. Výstaviště 405/1, pavilon B, 603 00 Brno, Česká republika

Mapa Brna
Mapa výstaviště BVV – příjezd
Mapa výstaviště – vstup návštěvníků
vstup do areálu a pokladny: pouze pavilon E
kontrola vstupenek: při vstupu do pavilonu B